Migratie: een vloek of een zegen?

Conclusie na het politiek debat 29/9

De hoofdrolspelers

Wouter Devriendt (Groen): lid Kamer van Volksvertegenwoordigers en gemeenteraadslid in Oostende

Egbert Lachaert (Open VLD): volksvertegenwoordiger

Peter Dedecker (N-VA): Gentenaar, ingenieur en volksvertegenwoordiger

Hans Bonte (sp.a): kamerlid en burgemeester van Vilvoorde

Tom Van Grieken (Vlaams Belang): Vlaams volksvertegenwoordiger, lid van het partijbestuur en nationaal voorzitter van het Vlaams Belang

Het grote probleem dat heerst onder de bevolking is de vraag of de vluchtelingen onze sociale zekerheid in het gedrang brengen? In zekere mate is dat zeker het geval, maar we hebben niet veel keuze. Volgens het verdrag van Génève zijn we verplicht om oorlogsvluchtelingen in ons land toe te laten. De grote vraag die ons dan nu nog rest, is of ze nog oorlogsvluchtelingen zijn wanneer ze de Oostbloklanden links laten liggen en rechtstreeks naar West-Europa trekken op zoek naar een betere leefsituatie. Deze laatste vraag werd dinsdagavond meerdere keren gesteld. 

Egbert Lachaert (Open VLD) vormde een duidelijke mening over de situatie van de vluchtelingen. “We kunnen het hen niet kwalijk nemen dat ze op zoek zijn naar de best mogelijke situatie om in te leven. Die mensen hebben een vrouw en kinderen en wij zouden hetzelfde doen in hun plaats. De schuld ligt voornamelijk bij het spreidingsplan van Europa. De Oostbloklanden, behalve Hongarije, houden hun grenzen wagenwijd open en laten mensen zomaar richting West-Europa vertrekken. Dat zou niet mogen. Zij zouden op gelijke voet met ons moeten bijdragen aan een veilig onderkomen.”

Zowel de sp.a als Groen waren akkoord dat er op dat vlak dringend iets moet veranderen. Het is op zeker vlak echter onmogelijk voor Europa om ervoor te zorgen dat die landen hun grenzen sluiten. “Wat de EU wel kan doen, is de landen die zich niet aan het spreidingsplan houden, sanctioneren”, stelt Wouter Devriendt (Groen). “Want het huidige systeem werkt duidelijk niet.”

Push-back beleid?

Peter Dedecker (NV-A) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) nemen duidelijk een meer radicaal standpunt in omtrent de kwestie. “Een push-back is nog altijd mogelijk”, zegt Tom Van Grieken. “Elke dode die valt is er één te veel, maar in Australië was dat een jaar geleden ook het geval. En uiteindelijk werkte het wel.” Terwijl Peter Dedecker vooral voor push-back pleit om de mensensmokkelaars tegen te gaan die miljoenen verdienen aan andermans leed.

“Die mensen betalen 8000 euro om met die smokkelaars Europa in te komen. Dat zijn toch duidelijk geen arme stumpers” – Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

De andere partijen vinden dat het enkele jaren te laat is om nu nog aan Push-Back te beginnen. “Die mensen vinden hoe dan ook een weg richting Europa”, stelt Wouter Devriendt. Dat de situatie aan de Turkse kust op dit moment zo slecht is, doet de twee rechtse partijen ook geen goed. Ondertussen heeft de EU al een bedrag van één miljard euro aan Turkije uitgetrokken om de vluchtelingen daar te helpen, maar iedereen is ermee akkoord dat ook dit al eerder had moeten gebeuren.

Economische- of oorlogsvluchtelingen

Een ander radicaal standpunt dat Tom Van Grieken aanneemt, is om te suggereren dat de mensen die vanuit Turkije met mensensmokkelaars in Europa gesmokkeld geen oorlogsvluchtelingen, maar economische vluchtelingen zijn. Dat zou willen zeggen dat we voor die vluchtelingen niet het verdrag van Génève moeten volgen en onze grenzen dus zouden mogen sluiten. “Die mensen betalen 8000 euro om met die smokkelaars Europa in te komen. Dat zijn toch duidelijk geen arme stumpers”, redeneert Van Grieken.

Wouter Devriendt reageert daar op: “Dat maakt toch alleen maar duidelijk hoe hopeloos ze de situatie inschatten, dat ze bereidt zijn om alles achter te laten en 8000 euro te betalen voor een kans op een tweede leven. Trouwens we kunnen toch niet zo harteloos zijn en die mensen een toevlucht te verbieden.”

“Het is heel goed mogelijk om al die vluchtelingen in België onder te brengen, maar ons spreidingsplan is nog niet ideaal” – Hans Bonte (sp.a)

Beter spreidingsplan 

Volgens de rechtse partijen is het onmogelijk om al die vluchtelingen in België onder te brengen. Hierbij haalt Tom Van Grieken ook weer het eeuwige probleem van onze eigen werkelozen aan. Egbert Lachaert reageert daar echter heel nuchter op: “Er zijn altijd jobs die niet door onze eigen werkelozen ingevuld worden.”

Ook Hans Bonte is het niet eens met Van Grieken: “Het is heel goed mogelijk om al die vluchtelingen in België onder te brengen, maar ook ons spreidingsplan is nog niet ideaal.” Hierbij verwijst hij naar zijn Vilvoorde, waar hij de burgemeester van is. Daar moeten ze 124 vluchtelingen onderdak bieden. “Voor ons is dat geen probleem, maar als steden zoals Antwerpen ze gewoon weer weg sturen, zitten we met een probleem.”

Geen leger

Over het inzetten van het leger zijn alle vijf de partijen het relatief eens. “Nee, dat is niet zo’n goed idee. Het beste is dat de problemen zich vanzelf in Syrië oplossen. Het zou niet helpen als wij daar de boel gewoon plat bombarderen. We moeten hopen dat de strijders zelf doorkrijgen dat ze niet juist bezig zijn en afgeschrikt worden door IS zelf”, zegt Lachaert. “Vooral nu je ook Assad hebt die opnieuw door de Amerikanen gesteund wordt, is er niet veel dat we kunnen doen.”

Tom Van Grieken vindt echter dat we toch iets zouden moeten forceren. “Desnoods helpen we de Koerden die door Turkije onderdrukt worden”, zegt hij. “Die mensen hebben dus echt wel de middelen om daar een verandering teweeg te brengen”, beëindigt hij de discussie.

Michiel Maertens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *